Copyright

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Twentsche Alpinisten Vereniging (TAV).

Een verzoek hiertoe kan per mail worden ingediend bij het bestuur van de TAV.

 

© Twentsche Alpinisten Vereniging (TAV) 2016, Alle rechten voorbehouden.