Articles

Privacy verklaring

Gegevens welke door de gebruiker via deze site naar de Twentsche Alpinisten Vereniging worden verzonden zijn vertrouwelijk. Deze gegevens worden dan ook als zodanig behandeld. Dit betekent dat zij niet, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene, in een bestand worden opgeslagen, anders worden gebruikt dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzonden en aan derden ter beschikking worden gesteld.